876

ze słownika słów najcenniejszych:

  1. jestem tu
  2. nadzieja
  3. (…)