858

gdyby móc każdy dzień przeżyć dwa razy? za drugim – pełniej i bardziej uważnie /

móc wpływać na  drobne rzeczy i jakość odczuć / wspomnień / wrażeń

 

…drobiazg, który zmienia wszystko