856

leśne opowieści / mglisty dzień i księżycowa pełnia / powykręcane drzewa / buki moknące tylko z jednej strony drogi / dźwięki / śmiech / zadziwienia/ wieczór w domu powtarzających się rozmów / historie dopisane przez życie od ostatniego razu 

.
.