836

odwracać się plecami/ nie mówić: sprawdzam / myśleć, że jeśli zrobisz nic  zatrzymasz ruch obrotowy ziemi /

a przecież, świt – gdy się zbliża i tak pachnie jak wata cukrowa