769

Każde nasze działanie odciska piętno. Cokolwiek robimy ma wpływ na ludzi wokół nas. Każdy nasz wybór odbija się echem..

Słowa, które wciąż wracają, tylko ich forma i zapis się zmienia.

” Każdego człowieka można osądzić na podstawie charakteru i postępowania ludzi, którymi się otacza. […]Mając takie intelektualne zdolności, człowiek musi okazywać proporcjonalnie większe skłonności do dobra lub do zła […]. Jeśli skłania się ku złu, może to w sobie maskować …może nawet maskować swój wpływ na otoczenie. Nie jest jednak w stanie czynić dobra, którego refleksy po prostu odbijałyby się w towarzyszących mu osobach… i którego – gdyby naprawdę był dobry – nie miałby powodu ukrywać. / Gordon. R. Dickson/