409

“Czekam,
aż kiedyś powróci
wszystko,
czego nie przeżyłem.
Nie było przecież
nic piękniejszego.”
Václav Burian “Czekam” tłum. L. Engelking