784

…tymczasem w Bieszczadach wciąż wybrzmiewa c i s z a /Krywe /

Krywe-Anna-Wołoch Krywe-Anna-Wołoch

554

/X.2016/   Bieszczady

tam gdzie inaczej płynie czas, a mgła wpływa na percepcję przestrzeni