864

– A czym byliby ludzie bez miłości?
GINĄCYM GATUNKIEM, odparł Śmierć          /Terry Pratchett, Czarodzicielstwo/