849

gdzieś pomiędzy wdzięcznością a zachwytem/ bo biel/ bo cisza/ bo Nów / bo chłód na skórze sprawia, że miejska rzeczywistość wydaje się  daleka, a bliższa wydaje się Narnia/ telefon/ tyle słów co łapią za serce

/Ono też – tak bardzo                                                                         p o m i ę d z y