845

/Ludzie tacy jak my, wierzący w fizykę, wiedzą, że różnica między przeszłością,  teraźniejszością i przyszłością jest tylko uparcie obecną iluzją. /Einstein

…a jednak ś n i e g  zmienia wszystko