805

dzień, który mógł się nie wydarzyć / tak wiele – gdyby …/ stado saren / miejsce, które już kochasz, choć byłaś w nim tylko dwa razy / odkrywanie / poczucie, że słowa nie jem mięsa powtórzone kolejny raz zmieniają się w integralną część Siebie/ ból / radość /

tu i teraz