798

na styku dzielnic / Wełnowiec / Bogucice / Dąbrówka Mała / p r z e s t r z e ń <3