człowiek

szzczegóły / układ rąk / bladość skóry/ ślady przeżyć / emocje

 p i ę k n o